Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ferdinand II. Tyrolský 1529–1595

JMÉNO

Ferdinand II. Habsburský 1529–1595

Ferdinand II. Tyrolský

 

TITULY

rakouský arcivévoda, místodržitel v českých zemích, tyrolský hrabě

 

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ

1529 Linec

 

DATUM A MÍSTO ÚMRTÍ

1595 Innsbruck

 

POHŘBEN / A

Hofkirche Innsbruck

 

OTEC

Ferdinand I. Habsburský 1503–1564

 

MATKA

Anna Jagellonská 1503 - 1547

 

MANŽEL / KA

1. Filipína Welserová 1527 - 1580

1527 Augsburg - 1580  Ambras

tajný morganatický sňatek

POHŘBEN / A 

 Hofkirche Innsbruck

OTEC 

František Anton Welser

MATKA

Anna Adlerová

 

DĚTI

  • Ondřej 1558–1600, biskup a kardinál
  • Karel 1560–1618, markrabě breisgavský
  • Marie a Filip 1562–1563, dvojčata, zemřela krátce po narození

 

MANŽEL / KA

2. Anna Kateřina Gonzaga 1566 - 1621

1566 Mantova, Itálie - 1621 Innsbruck

POHŘBEN / A 

klášter Servite v Innsbrucku

TITULY  

tyrolská hraběnka

DYNASTIE 

Gonzagové

OTEC 

 Vilém I. Gonzaga 1538 - 1587

MATKA

Eleonora Habsburská 1534 - 1594

 

DĚTI

  • Anna Eleonora 1583–1584
  • Marie 1584–1649, jeptiška
  • Anna 1585–1618 + Matyáš Habsburský (její bratranec), římskoněmecký císař, český a uherský král

 

SOUROZENCI

Alžběta 1526–1545 + Zikmund II. August Polský
Maxmilián II. 1527–1576 + Marie Španělská
Anna 1528–1590 + Albrecht V. Bavorský
Marie 1531–1581 + vévoda Vilém z Jülichu-Kleve-Berg
Magdalena 1532–1590 
Kateřina 1533–1572 + František III. Gonzaga + Zikmund II. August Polský
Eleonora 1534–1594 + Vilém I. Gonzaga
Markéta 1536–1566
Jan 1538–1539
Barbora 1539–1572 + Alfons II. d'Este
Karel II. Štýrský 1540–1590 +  Marie Anna Bavorská
Uršula 1541–1543
Helena 1543–1574
Johana 1547–1578 + František I. Medici

 

 

ZAJÍMAVOSTÍ

Byl velmi schopný panovník. Když se stal českým místodržitelem zakládal zahrady a obory a dal vystavět letohrádek Hvězda. Sbíral historické umělecké předměty, zbraně, obrazy, portréty, kuriozity,  a zakládal sbírky. 

Po otcově smrti se ujal vlády v Tyrolsku, přestěhoval se do Innsbrucku a vzal s sebou i všechny sbírky.  Podpořil založení jezuitské koleje a gymnázia a kapucínského kláštera v Innsbrucku. 

Pro svou první ženu Filipínu upravil zámek Ambras a po její smrti tam všechny sbírky přenesl. Po jeho smrti sbírky i zámek zdědil syn Karel, který je prodal strýci Rudolfovi II. Ten je na zámku ponechal a zůstaly tam nedotčeny až do 18. století. Pak se dostaly do Vídně, ale dnes se na Ambras vrátily.

Filipína pocházela z bankéřské rodiny, která půjčovala peníze i samotnému císaři. Byla velmi krásná, laskavá, moudrá a vzdělaná. Několikrát se s Albrechtem setkala při různých příležitostech, když doprovázela otce a také na zámku Březnice, u své tety Kateřiny, kde byl Albrecht častým hostem. Tajně se vzali, ale nesměli se spolu nikde ukazovat a když se to dozvěděl císař Ferdinand I., všechny děti vyloučil z nástupnictví. 

Nějaký čas pobývali manželé na Křivoklátě a pak na zámku Ambras, který byl považován za jeden z nejvelkolepějších zámků své doby.

Anna Kateřina provdala se za svého ovdovělého strýce. Byla velmi zbožná a nechala v Innsbrucku postavit kostel Svatého hrobu a klášter kapucínů a v tyrolském Au u Hallu kostel Panny Marie Loretánské. Po smrti manžela vstoupila se svou dcerou Marii do kláštera Servite v Innsbrucku, který nechala založit.